پیگیری سفارش

جهت مشاهده اطلاعات سفارش خود کد پیگیری سفارش را وارد نمایید:

خمیر پانسمان

خمیر پانسمان ماده ای با قوام است که حاوی زینک اکساید، زینک سولفات،کلسیم و رزین می باشد و در اثر تماس با براق دهان سخت می شود. این ماده برای ترمیم موقت حفره های دندان در فواصل جلسات آماده سازی دندان توصیه می گردد.

فروشگاه 32 | خمیر پانسمان

خمیر پانسمان