زونالین

زونالین جهت محافظت از پالپ و پرکردن موقت کانال کاربرد دارد و به عنوان لاینر در زیر ترمیم های آمالگامی و سییلیکاتی و پالپ کپینگ قابل استفاده می باشد. همچنین برای سمان کردن و چسباندن موقت کرون، بریج، اینله، آنله و براکت های ارتودنسی مورد استفاده قرار می گیرد.

فروشگاه 32 | زونالین

زونالین

فیلترهای فعال