فیلتر توسط

موجود بودن

موجود بودن

مایع حلال گوتا

مایع حلال گوتا در تکرار درمان اندو برای حذف مخروط گوتا پرکا از کانال ریشه استفاده می شود.

فروشگاه 32 | مایع حلال گوتا

مایع حلال گوتا

فیلترهای فعال

‎ریال1,200,000

حلال گوتا پرکا DentoNext

حمل رایگان

ویژگی های محصول:

  • محلول حل کننده گوتاپرکا(کلروفرم - دی لیمونن)
  • سمیت سلولی کاهش یافته به دلیل حضور دی لیمونن
  • دارای خاصیت آنتی باکتریال به دلیل حضور دی لیمونن
  • افزایش انحلال سیلر رزینی به علت حضور دی لیمونن
  • کاهش فراریت محلول به علت حضور دی لیمونن
  • بطری 18 میلی لیتر