مایع رابردم نوری

مایع رابردم نوری برای محافظت از لثه در حین درمان های دندانپزشکی از جمله انجام بلیچینگ، اچینگ و یا پرداخت و سند بلاست کردن استفاده می شود.

فروشگاه 32 | مایع رابردم نوری

مایع رابردم نوری

محصول مورد نظر شما یافت نشد، دوباره سعی نمایید

دوباره جستجو کنید