فیلتر توسط

موجود بودن

موجود بودن

برند

برند

پین

 پین داخل کانال درشکستگی دندان، زمانی که فقط قسمت تاج آسیب دیده اما ریشه سالم مانده، زمانی که دندان به دلیل پوسیدگی، تا حد زیادی آسیب دیده یا قسمت تاج آن از بین رفته، برای روکش کردن دندان هایی که ابعاد کوچکتر از 3 میلی متر دارند و جهت اصلاح تراز دندان استفاده می شود.

فروشگاه 32 | پین

پین

فیلترهای فعال