بی حسی

ژل بی حسی مناسب برای کورتاژ لثه (periodontal curettage) ، تزریق بی حسی برای افراد حساس، انجام پروفیلاکسی، رادیوگرافی داخل دهانی و قالب گیری است.

فروشگاه 32 | بی حسی

بی حسی

محصول مورد نظر شما یافت نشد، دوباره سعی نمایید

دوباره جستجو کنید