روکش یونیت الیافی

روکش یونیت مناسب برای پوشش و کاور کردن انواع یونیت های دندانپزشکی است.

روکش یونیت الیافی

فیلترهای فعال