روکش کامل لایت کیور

این روکش برای محافظت در مقابل مواد ضدعفونی کننده قوی که ممکن است باعث تغییر رنگ پلاستیک دستگاه یا حتی ایجاد ترک بر روی آن شود، مورد استفاده قرار می گیرد.

روکش کامل لایت کیور

فیلترهای فعال