الواتور

الواتور

فیلترهای فعال

‎ریال1,450,000

الواتور

حمل رایگان

مشخصات کالا: 

 • یک عدد الواتور مستقیم 3MM
 • یک عدد الواتور مستقیم 4MM
 • یک عدد الواتور مستقیم 5MM
 • یک عدد الواتور سوزنی چپ
 • یک عدد الواتورسوزنی راست
 • یک عدد الواتورکرایر(پرچمی)چپ
 • یک عدد الواتورکرایر(پرچمی) راست
 • کارایی:جهت بالا بردن و جدا کردن استخوان، بافت از دندان
 • جنس آلیاژ : استیل
‎ریال8,250,000

ست الواتور

حمل رایگان

مشخصات کالا: 

ست الواتور شامل:

 • یک عدد الواتور مستقیم 3MM
 • یک عدد الواتور مستقیم 4MM
 • یک عدد الواتور مستقیم 5MM
 • یک عدد الواتور سوزنی چپ
 • یک عدد الواتورسوزنی راست
 • یک عدد الواتورکرایر(پرچمی)چپ
 • یک عدد الواتورکرایر(پرچمی) راست
 • کارایی:جهت بالا بردن و جدا کردن استخوان، بافت از دندان
 • جنس آلیاژ : استیل