پیگیری سفارش

جهت مشاهده اطلاعات سفارش خود کد پیگیری سفارش را وارد نمایید:

نخ بخیه

نخ بخیه به طور کلی برای نزدیک کردن و یا بستن بافت نرم از جمله در اعمال جراحی چشم، لثه، آناستاموز اعصاب محیطی و جراحی میکروسکوبی در عروق مورد استفاده قرار می گیرد.

فروشگاه 32 | نخ بخیه

نخ بخیه