پیگیری سفارش

جهت مشاهده اطلاعات سفارش خود کد پیگیری سفارش را وارد نمایید:

ست سرم

ست سرم به منظور شستشو و خنک کنندگی موضع جراحی با انتقال سرم یا محلول شستشو از محفظه به هندپیس جراحی از طریق عبور از میکروموتور در اتاق های عمل بیمارستانی و کلینیک های دندانپزشکی کاربرد دارد .

فروشگاه32 | ست سرم

ست سرم