حقوق

اعتبارات

مفاهیم و تولیدات:

کسب وکار سایت به صورت B2B است و فروش فقط به داروخانه ها و مراکز درمانی انجام می شود

این وب سایت توسط شرکت دانش طب البرز ساخته شده تمامی حقوق آن نزد شرکت دانش طب البرز محفوظ می باشد.