شما می توانید پیشنهادات ،انتقادات و شکایات خود را از راه های زیر با ما در میان بگذارید :

1. ارسال ایمیل به [email protected]

2. تماس مستقیم با تلفن 40660013 بخش امور مشتریان