شما می توانید پیشنهادات ،انتقادات و شکایات خود را از راه های زیر با ما در میان بگذارید :

1. ارسال ایمیل به support@shop32.ir

2. تماس مستقیم با تلفن 40660013 بخش امور مشتریان