سبد خرید

Brand: BOMEDENT

کمپانی Bomedentاز طریق راه حل های بدیع در حال پیشرفت اندودنتیکس بهتر با کیفیت بالاتر می باشد.

نوآوری های این کمپانی با تخصص و دانش علمی عمیق هدایت، در مرزهای سازمان توسعه یافته و توسط فن آوری های دیجیتال جدید و مدل های تجاری پشتیبانی می شود.

Bomedent با راه حل های نوآورانه خود، در حال پاسخگویی به چالش های جهانی در زمینه مراقبت از دندان می باشد. موفقیت این شرکت به طور قابل توجهی مبتنی بر برتری در تحقیق و توسعه است. و به طور مداوم در پروژه های تحقیق و توسعه با تمرکز بر راه حل های نوآورانه که برای مشتریان و جامعه ارزش ایجاد می کنند، سرمایه گذاری می کند.
محصولات اصلی این کمپانی اندو موتور، اپکس لوکیتور و سایر سیستم های مشابه می باشند.