فایل روتاری IMD M-PRO
 • فایل روتاری IMD M-PRO
 • فایل روتاری IMD M-PRO
 • فایل روتاری IMD M-PRO
 • فایل روتاری IMD M-PRO

فایل روتاری IMD M-PRO

(5/5) تایید 2 نظر
2٬850٬000 ‎ریال
2٬707٬500 ‎ریال تخفیف 5%

مشخصات کالا:

 • سیستم سه فایلی (2 ست)
 • برند: IMD
 • ساخت چین Made in China
 • تحت لیسانس آمریکا
 • طول: 25میلی متر
 • سایز:
 • DX : 18
 • M1 : 20
 • M2 : 25
 • آسورت (AS): 18_ 25
 • ضمانت تاریخ مصرف

اندازه
تعداد
 نظرات و امتیازات
 (5/5)  - 2 امتیازات - 2 نظرات
مشاهده امتیازها
 • پرداخت آنلاین با کلیه کارت های بانکی عضو شتاب. پرداخت آنلاین با کلیه کارت های بانکی عضو شتاب.
 • ارسال رایگان: خرید بالای 2 میلیون تومان با وزن کمتر از 5 کیلوگرم ارسال رایگان: خرید بالای 2 میلیون تومان با وزن کمتر از 5 کیلوگرم
 • ده روز ضمانت بازگشت محصول در صورت عدم رضایت. ده روز ضمانت بازگشت محصول در صورت عدم رضایت.

توضیحات کالا:

فایل روتاری IMD سیستم 3 فایلی Mpro

منطبق با انواع آناتومی های کانال

شامل یک فایل باز کننده و دو فایل شکل دهنده کانال در یک بسته

ویژگی ها:

 • طراحـی سطح مقطع مثلثی و برجـسته با سه لبه برنده و کارآمد، بـهره وری برش را ارتقا مـی دهد و اجازه می دهد فایل به راحتی در کانال پیشروی کند.
 • مقاومت شکست بسیار عالی، طول عمر مفید فایل را افزایش می دهد.
 • افزایـش گام لبه های برش موجـب می شود باقیـمانده کانال به صورت خودکار از کانال خـارج شود و فایل با سهولت بسیار در ناحیه اپیکال پیشروی کند.
 • پیچ کـمتر، مقاومت کمتری بـرای خارج کردن بـاقیمانده کانال ایـجاد می کند و همـچنین موجـب مقاومت بالا در مقابل شکستگی می شود.
 • نوک راهنمای فایل گرد و بدون برندگی می باشد و ریسک عبور از فورامن اپتیکال را کاهش می دهد.

مراحل کلیـدی کـاربــری:

 • تعییــن طول کار بــوسیلــه فـایـل دسـتـی شـمـاره 8، 10 یـا 15 ( K file #8 , #10 or #15)
 • شروع کار و ایجـاد دسترسی مستقیم تا 3 میلیمتری اپکس بـا فایل روتـاری Mpro شـماره 18# ســرعت 450rpm و گــشتــاور N.cm 3
 • ایجاد مسیر صـاف و تعیین دوباره طول کار با فایل Wayfinder شماره 10# یا 15# ســرعت 259rpm و گــشتــاور N.cm 1
 • پایـان آمــــاده ســازی طـــول کـانـــال بـــا فــایــل Mpro شـمـاره 20# یــا 25# سرعت 450rpm و گشتاور N.cm 1.5
 • در تمامی مراحل از محلول EDTA %37 استفاده شود

25mm

21mm

Speed

Torque

Taper

Mpro

- NTMPro 01821F 450rpm 300gcm (3N.cm) 18
NTMPro 02025F NTMPro 02021F 450rpm 150gcm (1.5N.cm) 04. 20
NTMPro 02525F NTMPro 02521F 450rpm 150gcm (1.5N.cm) 06. 25
NTMPro 00125 NTMPro 00121 18-25

مواد Wire-X
با توجـه بـه رفـتـار خاص مـواد بـکار رفـتـه از نـوع Wire-X در ایـن فایـل، مـوجب مـی شـود تـا فایـل دارای انـعطاف پـذیری اولیـه بـوده و هـمچنیـن سـختـی و مقاومـت فایـل را افـزایش می دهـد و در نهایـت خـطر شکسـتگی و اثـر نـامطلوب چـرخش در کـانال را کـاهش مـی دهـد.

36 قلم

موارد مشابه :

5 محصول مشابه در همین شاخه:

 نظرات کاربران
توسط روشن  22 May 2021 (فایل روتاری IMD M-PRO) :
(5/5

نظر من

بسیار باکیفیت و عالی

گزارش تخلف
توسط روشن  02 May 2021 (فایل روتاری IMD M-PRO) :
(5/5

عالی

بسیار کارآمد و کیفیت بسیار بالا

گزارش تخلف